W dniu 3msig0 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 649). Rozporządzenie w większości utrzymuje dotychczasowe zasady dotyczące organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Istotną z punktu widzenia podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego zmianą jest aktualizacja zasad pobierania opłaty za ogłoszenie o wpisie do KRS. Dotychczas opłata ta wynosiła przy pierwszym wpisie 100 złotych, zaś przy kolejnych 250 złotych. Nowe rozporządzenie znosi podział na ogłoszenia o pierwszych i kolejnych wpisach danego podmiotu w rejestrze oraz ujednolica stawkę za wpis – co najistotniejsze – do niższej kwoty 100 złotych.